20.7.17

Tatabahasa - Soalan 3(b) Sintaksis (pelbagai)

3(b) Sintaksis
Mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

i. Sudahkah awak berjumpa dengan ibu untuk meminta nasihatnya?
ii. Adik ke sekolah manakala kakak ke pejabat ayah.
iii. Budak yang menangis itu sudah diberi makan. [6 markah]

Membina ayat mengikut jenis
Bina satu ayat bagi setiap jenis ayat di bawah.

i. Ayat Penyata
ii. Ayat Permintaan
iii. Ayat Seruan [6 markah]

Menentukan jenis ayat
Kenal pasti jenis-jenis ayat yang berikut sama ada ayat tersebut ialah ayat silaan, ayat suruhan, ayat larangan atau ayat permintaan.

i. Jemputlah datang ke kantin petang ini.
ii. Tolong buang sampah sekarang.
iii. Silalah ke majlis keraian yang akan diadakan nanti.
iv. Buka pintu di sebelah kiri itu.
v. Usah lakukan perkara itu lagi.
vi. Ambilkan buku itu untuk saya. [6 markah]

Menyatakan pola ayat
Nyatakan pola bagi ayat di bawah sama ada Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

i. Hadiah itu untuk kamu.
ii. Buku yang tebal itu daripada abang saya.
iii. Pemain hoki itu sedang menjalani latihan di stadium.
iv. Cita-citanya setinggi gunung.
v. Orang tengah sering mengeksploitasi keringat nelayan sejak dahulu lagi.
vi. Sangat cerdik anak Pak Ali yang tinggal di Kuantan. [6 markah]

Mengenal pasti bahagian subjek dan predikat dalam ayat
Kenal pasti bahagian subjek dan predikat setiap ayat yang berikut.

i. Masih berada di Kuala Lumpur ayahnya.
ii. Pegawai itu akan bertindak dengan segera.
iii. Luas sungguh padang permainan ini. [6 markah]

Membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang betul
Berdasarkan ayat-ayat di bawah, bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan rangkai kata yang bergaris dalam ayat-ayat yang diberi.

i. Ali akan melanjutkan pelajaran.
ii. Azmi didenda kerana datang lewat ke sekolah.
iii. Pencemaran udara dapat dikawal melalui penguatkuasaan undang-undang. [6 markah]

21.3.17

Novel Pantai Kasih & Bimasakti Menari : Contoh latihan (individu/berkumpulan) persamaan nilai murniNilai murni
Novel
Huraian isi
Bukti
Keprihatinan
Pantai Kasih
Keprihatinan akan anak yang mengalami masalah kesihatan

Keprihatinan terhadap penderitaan yang dialami oleh pesakit

Keprihatinan terhadap kedaifan hidup orang lain

Bimasakti Menari
Keprihatinan terhadap ancaman pembangunan terhadap kelestarian  alam sekitar

Keprihatinan akan masalah yang dihadapi oleh bapa

Keprihatinan terhadap usaha merealisasikan rancangan pemuliharaan alam sekitar

Kerajinan/ Kegigihan
Pantai Kasih
Kegigihan untuk memajukan perniagaan

Kerajinan menuntut ilmu

Kegigihan mendidik anak bangsa hingga berjaya dalam pelajaran

Bimasakti Menari
Kerajinan menuntut ilmu

Kerajinan membantu jiran tetangga

Kerajinan melakukan pekerjaan

Novel 'Bimasakti Menari' : Nilai murni (tugasan berkumpulan)


Nilai murni
Bukti / Contoh
Muka surat
Kebijaksanaan
Nurul Hafsa merupakan graduan lulusan Universiti Jordan dalam bidang fizik dan kaji falak. Dia bertugas sebagai pegawai sains di Balai Cerap Sultan Salahuddin, Kuala Selangor.
3
Kejujuran
Nurul Hafsa jujur mengakui kegagalan mencerap keseluruhan buruj Orion kepada kumpulan kanak-kanak dari Hiroshima, Jepun. Hal ini berpunca daripada pencemaran cahaya.
7
Keberanian
Nurul Hafsa berani berjanji kepada kumpulan kanak-kanak dari Hiroshima, Jepun bahawa dia akan menangani masalah kegagalan mencerap bintang dengan mata kasar di Kuala Selangor.
9
Kasih sayang
Puan Wickham memberitahu Muhammad Taufik bahawa dia menyayangi dan selalu rindu kepada anaknya itu.
15
Berjimat cermat
Haji Yassir menadah air hujan di dalam tempayan untuk kegunaan menyiram pokok dan membasuh, walaupun di rumahnya ada bekalan air paip.
31
Ketaatan
Haji Yassir dengan anak-anaknya iaitu Budiman dan Nurul Hafsa menunaikan solat zuhur secara berjemaah

31
Keprihatinan
Haji Yassir yang prihatin akan masalah pembiakan nyamuk aedes menutup tempayan yang digunakan untuk menadah air dengan plastik
31
Yakin diri
Nurul Hafsa yakin bahawa dia mampu memainkan peranan untuk memastikan alam sekitar Kuala Selangor tidak terus terjejas oleh kepesatan pembangunan.
35
Kepekaan / Keprihatinan
Nurul Hafsa berasa bimbang akan kepesatan pembangunan di Kuala Selangor yang tidak terancang kerana dikhuatiri membawa kesan buruk terhadap alam sekitar dan melenyapkan khazanah alam.
35
Keinsafan
Nurul Hafsa memohon maaf daripada Muhammad Taufik kerana tidak mengetahui tujuan sebenar Tan Sri Muhaimin membeli 50 hektar tanah berhampiran dengan sungai di Kampung Kuantan.
55
Bersemangat tinggi
Muhammad Taufik berhenti belajar di New Zealand dan kembali ke Malaysia kerana mahu mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya dengan realiti kehidupan sebenar dengan melaksanakan projek rumah mesra alamnya.
68
Kasih sayang
Tan Sri Muhaimin sangat sayang akan Muhammad Taufik sehingga berusaha memenuhi setiap permintaan anaknya itu selagi dia termampu dengan harapan Muhammad Taufik berjaya mencapai potensi tahap maksimum yang boleh diperolehnya..
68-69
Keprihatinan
Nurul Hafsa prihatin akan perkaitan antara aktiviti pencerapan bintang dengan ketulenan atmosfera.
83
Nasihat menasihati
Dato’ Haji Mustofa menasihati Dato’ Johann Arlington-Majid agar belajar melakukan perkara yang betul dan tidak terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang.
110
Keberanian
Muhammad Taufik berani meneruskan usaha untuk melaksanakan projek Kawasan Simpan Langit Gelap di Kuala Selangor walaupun keselamatan dirinya terancam.
143
Keberanian
Muhammad Taufik berani pergi ke stesen minyak Petronas di hadapan hospital walaupun sedar akan bahaya yang akan dihadapinya.
160

Senarai Semak Komponen Sastera : Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan Antologi Sejadah Rindu


Soalan

Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul

SPM

Antologi Sejadah Rindu

SPM

Bentuk soalan

Soalan 2(b) : Petikan Prosa Moden          

 [9 markah]

Cerpen:
1.  Kaduk, Ayam dan Raja


Cerpen:
1.  Cinta Ahmad Mutawakkil
(i) Soalan pemahaman teks


(ii) Soalan KBKK


(iii) Soalan Komponen Sastera
2. Munsyi

2.  Hipertensi

3. Jaket Kulit Kijang dari Istanbul

3.  Gerhana Manusia

Drama:
Berkhidmat untuk Negara

Drama:
Bukan Gila

Soalan 2(c) : Petikan Prosa Tradisional   

[8 markah]

Cerita ‘Kepimpinan Melalui Teladan’


Cerita ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’
(i)  Soalan pemahaman teks

(ii) Soalan pemahaman teks

(iii) Soalan KBKK


Soalan 2(d) : Petikan Puisi          

 [9 markah]

Puisi Tradisional:
1.  Syair Bidasari


Puisi Tradisional:
1.  Gurindam Beberapa Petua Hidup(i) Soalan pemahaman teks


(ii) Soalan KBKK


(iii) Soalan Komponen Sastera
2. Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)

2.  Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu

Puisi Moden:
1.  Sang Gembala Kuda

Puisi Moden:
1. Sejadah Rindu

2.  Aku Membaca Lagi

2. Pesan Lelaki Kecil kepada Gadis Kampus

3.  www.sibermerdeka.com.my

3. Erti Hidup Bererti

4.  Gelanggang

4. Kudup Perang

12.3.17

Soalan 2(c) - Petikan Prosa Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

      Hatta maka hari pun malamlah. Maka Kertala Sari pun masuk mencuri pula sebuah rumah saudagar yang lain. Setelah sudah banyaklah ia beroleh harta, maka ia pun kembali pada tempatnya pula. Dengan demikian habislah segala harta saudagar yang kaya-kaya itu dicurinya. Maka segala saudagar dan orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang sembah, “Ya tuanku, patik mohonkan ampun, adapun patik sekalian ini habis kecurian tinggal sehelai sepinggang.”

     Setelah baginda mendengar sembah orang itu, maka baginda pun terkejut seraya menampar-nampar pahanya. Maka titah baginda, “Wah, datanglah pula bala atas negeriku! Baiknya ada Laksamana; jikalau Laksamana kuutuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini.”

Maka baginda pun bertitah kepada Temenggung, “Hai Temenggung, suruh orang berkawal dan segala saudagar berkawal pada kampungnya!” Maka Temenggung pun menyuruhkan orangnya berkisah orang kaya-kaya dan saudagar berkawal pada kampungnya. Setelah hari malam, maka Temenggung pun menyuruh orangnya berkawal, terlalu banyak dengan lembing perisai dan segala saudagar pun masing-masing berkawal pada kampungnya.

     Sebermula maka Kertala Sari pun masuk ke dalam. Maka dilihatnya oleh Kertala Sari orang berkawal terlalu banyak dengan alat senjatanya. Maka Kertala Sari pun membaca pustakanya lalu berjalan di tengah orang banyak itu. Maka ia pun pergi ke rumah seorang kaya. Maka dicurinya harta yang kemas-kemas itu lalu dibawanya kembali dan bini orang kaya-kaya itu dicabulinya. Maka ia pun kembali ke tempatnya.

(Dipetik daripada “Kepimpinan Melalui Teladan” dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul)


(i)      Berikan maksud sehelai sepinggang. [2 markah]

(ii)     Berdasarkan petikan di atas, apakah tindakan yang dilakukan oleh Kertala Sari apabila mendapati banyak orang berkawal dengan senjata? [3 markah]

(iii)    Raja segera menitahkan orang-orang Temenggung berkawal sebaik-baik sahaja mengetahui berita tentang kecurian.
Pada pendapat anda, dalam situasi hari ini, mengapakah pihak berkuasa perlu bertindak segera untuk membanteras kegiatan jenayah? [3 markah]