1.1.08

Memisahkan ayat

i. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertanggungjawab menyelaraskan projek pengembangan bahasa kebangsaan di peringkat negeri.

ii. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti pengembangan bahasa kebangsaan di peringkat negeri.

iii. Dewan Bahasa dan Pustaka diamanahkan untuk membina kesedaran berbahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia.

iv. Dewan Bahasa dan Pustaka diamanahkan untuk mewujudkan budaya berbahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia.

v. Badan induk dalam bidang bahasa ini turut menjalankan kegiatan apresiasi sastera dalam kalangan remaja.

vi. Badan induk dalam bidang bahasa ini turut menjalankan kegiatan apresiasi sastera dalam kalangan masyarakat umum.