1.1.08

Mengenal pasti perkataan yang tertinggal dalam ayat

(i) Gugusan kepulauan Melayu memang masyhur semenjak abad ke-15 sebagai kawasan
tanaman rempah ratus.

(ii) Persatuan Bekas Perajurit mengadakan program untuk membantu ahlinya pada masa
persaraan mereka.

(iii) Pengisytiharan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan akan meningkatkan /
merancakkan pembangunan di Sepang.