1.1.08

Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah

Siti ingin tahu akan sebab Ani termenung.
Ani menjelaskan bahawa dia susah hati kerana peperiksaan kian menjelang sedangkan dia belum membuat persiapan yang mencukupi.
Siti mengingatkan Ani bahawa mereka mesti belajar bersungguh-sungguh.
Ani meminta kepastian daripada Siti sama ada Siti boleh membantunya.
Siti meminta penjelasan lanjut daripada Ani berhubung dengan hal itu.
Ani menjelaskan bahawa dia hendak meminjam nota pelajaran Siti kerana dia hendak membaca dan menyalinnya.
Siti memberitahunya bahawa dia tidak keberatan dengan syarat Ani mesti belajar bersungguh-sungguh.
Ani berjanji bahawa dia akan belajar bersungguh-sungguh kerana dia juga mahu berjaya seperti pelajar-pelajar yang lain.