6.1.08

Peribahasa - Latihan 4

(i) Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi

(ii) Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih / jika tidak dipecah ruyung di manakan dapat sagunya

(iii) Rajin dan usaha tangga kejayaan / di mana ada kemahuan di situ ada kejayaan