6.1.08

Peribahasa - Latihan 5

(i) Biar lambat asalkan selamat / pandu cermat jiwa selamat.

(ii) Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.

(iii) Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.