6.1.08

Peribahasa - Latihan 6

(i) -bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian

(ii) -banyak orang, banyak ragam

(iii) -lain dahulu, lain sekarang

(iv) -barang yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi hak orang lain

(v) -tak sungguh, orang tak kata

(v) -ada budi boleh dibalas