6.9.09

Aspek Komsas

Beberapa contoh aspek komsas sebagai panduan

Nilai murni

Perwatakan

Latar Masyarakat

Persoalan

Pengajaran

Keprihatinan

…ialah seorang pemuda yang prihatin

masyarakat yang prihatin akan nasib malang orang lain

persoalan sikap prihatin akan nasib malang orang lain

kita mesti prihatin akan nasib malang orang lain supaya mereka tidak berasa tersisih

kasih sayang

….ialah seorang ibu yang penyayang

masyarakat yang saling menyayangi antara satu sama lain

persoalan kasih sayang sesama manusia

kita hendaklah saling menyayangi supaya hubungan silaturahim dapat dipererat

keberanian

…ialah seorang lelaki yang berani

masyarakat yang berani menempuh cabaran

persoalan keberanian menempuh cabaran

kita hendaklah berani menempuh cabaran supaya dapat meningkatkan kematangan diri

bantu-membantu

…ialah seorang kawan yang suka membantu

masyarakat yang bersedia membantu mereka yang berada dalam kesusahan

persoalan kesediaan membantu mereka yang berada dalam kesusahan

kita harus membantu golongan yang memerlukannya supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih sempurna

berdikari

…ialah seorang wanita yang berdikari

masyarakat yang hidup berdikari untuk mencapai kejayaan

persoalan kemahuan untuk hidup berdikari bagi mencapai kejayaan

kita hendaklah berusaha hidup berdikari supaya mendapat kepuasan hasil daripada titik peluh sendiri