23.9.11

Senarai semak prosa klasik (HR & DB)

Antologi Harga Remaja

SPM

Antologi Dirgahayu Bahasaku

SPM

3 Soalan

1. Pelayaran Yang Penuh Peristiwa

1. Hikayat Langlang Buana

Pemahaman

Teks

2. Merah Silu

2. Hikayat Siak

Pemahaman

Teks

3. Hikayat Indera Nata

3. Dua Geliga Hikmat

4. Hikayat Khoja Maimun

4. Hikayat Opu Daeng Menambun

KBKK