15.10.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 18)

Nilai murni : Sedia memaafkan
Bukti : Bujei bersedia memaafkan kesalahan Alias yang selalu berbuat jahat dan membulinya.

Keprihatinan
Adila, Bujei, dan Samsul ingin melawat Sahak yang terlantar di hospital kerana kemalangan jalan raya apabila berlumba motosikal dengan Alias.