21.10.07

Jawapan rumusan 'kekangan dalam usaha mewujudkan semangat patriotik'


Soalan 1 : Rumusan


Pendahuluan
Petikan membincangkan halangan dalam usaha mewujudkan semangat cinta akan negara dalam kalangan belia.


Isi Tersurat (kekangan mewujudkan semangat patriotisme)
1. Fahaman yang mengutamakan kepentingan individu semakin menular.
2. Wujudnya pertembungan antara negara maya dengan negara nyata.
3. Kemerdekaan negara tergugat oleh penjajahan-penjajahan bentuk baru.
4. Mata pelajaran Sejarah hanya mula diajarkan pada peringkat sekolah menengah.
5. Belia tidak menghargai kemerdekaan negara.
6. Belia tidak bersungguh-sungguh mengejar ilmu.


Isi Tersirat (peranan ibu bapa untuk mewujudkan semangat patriotisme)
1. Ibu bapa perlu bersama-sama keluarga meraikan sambutan Bulan Kemerdekaan.
2. Ibu bapa perlu menyediakan bahan bacaan yang berunsur patriotik di rumah.
3. Ibu bapa sewajarnya membawa anak-anak melawat ke tempat-tempat bersejarah dalam negara.


Kesimpulan
Pemimpin-pemimpin belia patut bekerja keras membawa belia kembali ke pangkal jalan supaya mereka menyedari tanggungjawab mereka kepada negara.
Kesimpulannya, semangat patriotisme wajar disegarkan dalam jiwa para belia supaya mereka menyedari tanggungjawab mereka untuk kesejahteraan tanah air.


Soalan 2(a) : Pemahaman Umum

i. -berkait secara langsung dengan harapan/ impian pemerintah

ii. -.bangga menjadi rakyat Malaysia
-bersemangat setia kepada negara
-menyanjungi semangat kekitaan

iii. -menyertai perarakan pada Hari Kebangsaan
-menentang usaha pihak luar campur tangan hal ehwal negara kita
-menghormati lagu Negaraku
-menghulurkan derma untuk Tabung Rayuan Hari Pahlawan
-berbangga menjadi anak Malaysia