6.1.08

Peribahasa - Latihan 10

Nyatakan peribahasa yang sesuai untuk menerangkan situasi di bawah. Anda hanya perlu menulis peribahasa yang berkenaan sahaja.

(i) Setiap perkara yang hendak kita lakukan itu biarlah sesuai dengan kemampuan diri.

(ii) Perihal orang yang berada dalam keadaan yang sangat cemas.

(iii) Usaha menasihati seseorang yang sia-sia sahaja.