6.1.08

Peribahasa - Latihan 9

(i) Buah mulut.

(ii) Menang jadi arang, kalah jadi abu.

(iii) Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.