6.1.08

Peribahasa - Latihan 9

Kemukakan satu peribahasa yang menggambarkan setiap situasi di bawah.

(i) Perkara yang menjadi bahan percakapan orang.

(ii) Pergaduhan yang tidak menguntungkan sesiapa.

(iii) Keadaan hidup seseorang yang sangat daif.