27.9.09

Cadangan Peruntukan Masa bagi Menjawab Soalan 1103/2


Calon diharap membahagikan masa dengan baik agar dapat menjawab SEMUA soalan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tidak seperti Kertas 1103/1, tiada cadangan masa ditetapkan oleh LPM untuk panduan calon bagi Kertas 1103/2.

Cadangan pembahagian masa untuk Kertas 1103/2 (2 jam 30 minit atau 150 minit):

Soalan 1 : Rumusan 30 minit

Soalan 2 : Pemahaman (a/b/c/d) 60 minit

Soalan 3 : Pengetahuan dan kemahiran tatabahasa (a/b/c/d/e) 30 minit

Soalan 4 : Pemahaman novel (a/b) 20 minit

Menyemak Jawapan (soalan belum dijawab/kesalahan ejaan/dsb.) 10 minit

Jumlah masa : 150 minit