4.4.11

K E C E M E R L A N G A N akan menjadi milik saya jika saya . . .

...ada kemahuan yang kuat untuk berjaya

...meninggalkan kelakuan yang tidak membantu saya

...belajar secara berfokus dan komitmen tinggi

...tidak mudah berputus asa

...yakin saya mampu berjaya

...baik hubungan dengan Tuhan

...baik hubungan dengan ibu bapa dan keluarga

...baik hubungan dengan guru-guru

...baik hubungan dengan masyarakat

...menyayangi diri saya dengan menjaga kesihatan mental, fizikal, spiritual dan emosi.

SAYA MAMPU DAN SAYA MESTI MELAKSANAKANNYA, SEKARANG!!!