28.7.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 2)

Nilai murni : Keprihatinan/ Mengambil berat
Bukti : Adila prihatin terhadap keadaan Bujei yang tidak terurus.

Belas kasihan
Adila kasihan melihat diri Bujei yang dianggap menjadi mangsa cemuhan masyarakat sekeliling.

Kerajinan
Bujei rajin membasuh motosikal Alias.

Kesabaran
Bujei sabar menghadapi kerenah Alias yang suka membulinya.

Kasih sayang
Opah Arah sangat sayang akan cucunya, Alias walaupun Alias melakukan kesalahan.

Keikhlasan
Mak Som ikhlas menyediakan sarapan kepada Bujei.

Ketabahan
Bujei tetap tabah menghadapi ejekan orang kampung yang mengatakan dia tidak siuman.