11.8.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 3)

Nilai murni : Keprihatinan/ Mengambil berat
Bukti : Adila prihatin terhadap keadaan Bujei yang tidak terurus.

Belas kasihan
Adila kasihan melihat diri Bujei yang dianggap menjadi mangsa cemuhan masyarakat sekeliling.