11.8.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 4)

Nilai murni : Kerajinan
Bukti : Bujei rajin membasuh motosikal Alias.

Kesabaran
Bujei sabar menghadapi kerenah Alias yang suka membulinya.

Kasih sayang
Opah Arah tetap sayang akan cucunya, Alias walaupun Alias melakukan kesalahan.

Keikhlasan
Mak Som ikhlas menyediakan sarapan kepada Bujei.

Ketabahan
Bujei tetap tabah menghadapi ejekan orang kampung yang mengatakan dia tidak siuman.