11.8.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 5)

Nilai murni : Tolong menolong
Bukti : Adila membantu Same’ah membentuk bekas bunga telur sebagai persediaan untuk majlis perkahwinan Same’ah.

Kesetiaan
Adila tetap setia menunggu Faizal walaupun berada di luar negara.

Rasional
Sidang Saman berfikiran rasional apabila meminta Harun mendapatkan persetujuan daripada Bujei untuk mengambil alih tanah pusaka.