27.9.11

Latihan Prosa Klasik - Pelayaran yang Penuh Peristiwa

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Seluruh isi geliung terpegun mendengarnya, kecut perut rasanya mendengar banyaknya lanun di laut itu, tetapi jurumudi menyahut, “Ampun Tuanku, patiklah yang akan melawan bajak laut itu semuanya.”

Apabila melintasi perairan Pulau Salah Nama, keluarlah kumpulan lanun datang menyerang geliung panjang. Orang di geliung itu Iari ke bawah menyelamatkan diri masing-masing, jurumudi sendiri telah Iari lintang-pukang menyelamatkan nyawanya.

“Pergi kaupanggilkan budak hitam itu ke mari melawan bajak laut itu!” perintah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kepada Si Kembang Cinanya.

Awang Sulung berhelah, katanya dia hanya layak menjadi penunggu reban dan penyapu rumah saja.

“Pergi kau sekali lagi memujuknya dengan bahasa yang lemah lembut.”

“Hai Kakak Kembang, bagaimana hendak melawan, tangan dan kakiku sakit-sakit!”

Mendengar alasan itu tahulah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa apa yang mesti diberi kepada Awang Sulung itu lalu disuruhnya Si Kembang Cinanya mengambil limau selimpat pagar dan sabun wangi untuk Awang Sulung pergi mandi. Turunlah Awang Sulung mandi lalu menggosok badannya; sekali menggosok limau, dua tiga panau tercelik; hilang cahaya bulan, timbul cahaya panaunya.

(Dipetik daripada ‘Pelayaran yang Penuh Peristiwa’ dalam antologi Harga Remaja)

(i) Berikan maksud kecut perut rasanya. [2 markah]

(ii) Bagaimanakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berusaha mendapatkan khidmat Awang Sulung untuk membantunya. [3 markah]

(iii) Cadangkan langkah-langkah untuk menangani ancaman lanun pada masa sekarang? [3 markah]