23.9.11

Senarai semak aspek komsas (novel)

Novel ‘Renyah’

/

Novel ‘Sutera dalam Lukisan’

/

Sinopsis

Sinopsis

Tema

Tema

Persoalan

Persoalan

Watak & perwatakan

Watak & perwatakan

Latar – tempat / masyarakat / masa

Latar – tempat / masyarakat / masa

Nilai murni

Nilai murni

Pengajaran

Pengajaran

Binaan plot

permulaan/ perkembangan/ konflik/ puncak/ peleraian

Binaan plot

permulaan/ perkembangan/ konflik/ puncak/ peleraian

Teknik plot

imbas kembali/ imbas muka/ monolog/ monolog dalaman/ saspens/ kejutan

Teknik plot

imbas kembali/ imbas muka/ monolog/ monolog dalaman/ saspens/ kejutan

Soalan KBKK Komsas

Soalan KBKK Komsas