7.9.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 10)

Nilai murni : Hormat menghormati
Bukti : Adila meminta Same’ah memanggil Bujei dengan nama sebenarnya iaitu Hafiz.