7.9.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 11)

Nilai murni : Kesabaran
Bukti : Alias sabar menunggu Adila dengan merancang startegi untuk menawan hati Adila.

Bekerjasama
Orang kampung bekerjasama membantu keluarga Sidang Saman menguruskan majlis perkahwinan Same’ah.

Amanah
Samsul amanah kerana menyampaikan pesanan Alais kepada Adila.

Bertanggungjawab
Sidang Saman berusaha menyelesaikan masalah yang berlaku antara Bujei dengan Alias selepas Alias merosakkan radio Bujei.

Keberanian
Bujei berani melawan Alias yang telah merosakkan radionya.