15.10.11

Mengenal pasti jenis ayat

Kenal pasti jenis-jenis ayat yang berikut sama ada ayat tersebut ialah ayat penyata, ayat perintah, ayat seru atau ayat tanya.

i. Tukang kebun itu sedang melakukan tugasnya.

ii. Ambillah buku itu.

iii. Syabas, anda telah berjaya akhirnya!