15.10.11

Mengenal pasti subjek dan predikat dalam ayat

Kenal pasti bahagian subjek dan predikat setiap ayat yang berikut.

i. Bapanya masih belum pulang dari Ipoh.

ii. Taman Teruntum terkenal oleh landskapnya yang menarik.

iii. Murid yang bijak itu bercita-cita untuk menjadi arkitek.