2.11.11

Latihan Puisi Tradisional - Pantun Empat Kerat (Budi)

Baca pantun di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pantun Empat Kerat (Budi)

Terang bulan terang di paya,
Anak kambing memakan rumput;
Jika tak kenang kepada saya,
Nama yang baik tidak tersebut.

Anak merak mati tersangkut,
Mati dipanah Seri Rama;
Resam di dunia juga disebut,
Orang yang mati meninggalkan nama.

Anak itik terenang-renang,
Air pasang tenang-tenangan;
Budi sedikit bila kan hilang,
Itu menjadi kenang-kenangan.

Anak ikan berlima-lima,
Mati ditimpa punggur berdaun;
Kasih tuan saya terima,
Sebagai hutang seribu tahun.

(Antologi Harga Remaja)

i. Apakah maksud sebenar baris sebagai hutang seribu tahun? [3 markah]

ii. Pada pendapat anda, bagaimanakah ibu bapa dapat memastikan anak-anak mengamalkan nilai murni? [3 markah]

iii. Kemukakan tiga pengajaran berdasarkan pantun di atas. [3 markah]