24.2.12

Latihan Puisi Tradisional - Seloka Si Luncai

Baca seloka di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Seloka Si Luncai

Sikap Si Luncai, biarkan, biarkan ...
Ada rumah tidak dijaga,
Ada anak tidak dilatih,
Ada ternakan tidak dibela,
Ada kebun tidak ditanam,
Ada cerdik tidak selidik,
Ada belajar kepalang ajar,
Ada mengaji tiada mengkaji,
Ada mata tiada kuasa,
Ada kuat tiada buat,
Biarkan, biarkan ...!
Si Luncai pun terjun dengan labu-labunya.

Antologi Dirgahayu Bahasaku.

(i) Berikan maksud Ada mata tiada kuasa. [2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, apakah kesannya jika ibu bapa bersikap seperti Si Luncai dalam pendidikan anak-anak? [3 markah]

(iii) Huraikan dua pengajaran berdasarkan seloka ini. [4 markah]