13.2.12

Sintaksis - Jadual Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

Cakap ajuk

Cakap pindah

saya, aku, hamba, patik

dia, ia, nya

beta/keturunan raja

baginda

kita, kami

mereka

kamu, awak, engkau, anda

-nama-

dia

dia

mereka

mereka

ini

itu

sini

situ, sana, tempat itu

di sini

di situ, di sana, di tempat itu

ke sini

ke situ, ke sana, ke tempat itu

begini

begitu

demikian ini

demikian itu

sekarang

pada masa itu/ ketika itu

tadi

tadinya itu

malam tadi

malam sebelumnya

esok

pada keesokan harinya

semalam

hari sebelumnya

kelmarin

hari sebelumnya/ pada hari kelmarinnya

ibu saya

ibunya

ya

mengaku/mengizinkan/dsb.

tidak

menidakkan/menafikan

bukan

menolak/menafikan

hello

bercakap menerusi telefon/ menelefon