20.3.12

Rumusan kesan bahan bacaan picisan

Soalan 1 : Rumusan

Pendahuluan
Petikan membincangkan akibat penyebaran bahan picisan dalam pasaran terhadap generasi muda yang semakin berleluasa pada masa sekarang.

Isi Tersurat (kesan negatif/ akibat penerbitan bahan picisan)
1. Pembaca mudah terpengaruh dengan bahan yang tidak benar/ karut.
2. Pemikiran remaja yang masih mentah akan rosak/ tidak membantu perkembangan minda 3. Berbagai-bagai masalah juvenil akan berlaku/ mendorong berlakunya jenayah.
4. Pengeksploitasian dan penghinaan terhadap wanita berleluasa.
5. Remaja sanggup mengeluarkan wang saku untuk membeli bahan picisan.
6. Remaja akan banyak berkhayal.

Isi Tersirat (langkah membendung penyebarannya)
1. Kerajaan perlu menggubal undang-undang mengharamkan penerbitannya.
2. Ibu bapa mesti memantau bahan bacaan anak-anak.
3. Individu perlu sedar akan kesan negatif bahan bacaan sedemikian.

Kesimpulan
Kesimpulannya, pengedaran bahan bacaan picisan dalam pasaran mesti dibendung dengan bersungguh-sungguh supaya masyarakat madani yang berakhlak mulia dapat dilahirkan.

Soalan 2(a)
i. -kian banyak dijual

ii. -mereka tiada rasa tanggungjawab sosial
-hanya mementingkan nilai komersial/ keuntungan
-tidak mempedulikan kesan penerbitan terhadap masyarakat/ anak bangsa

iii. -harganya mahal
-penerbitannya terhad/ edarannya tidak meluas
-isu yang dipaparkan serius/ mencabar minda
-dianggap membosankan
-laras bahasanya tinggi/ sukar difahami