20.4.12

Novel - Aspek Komponen Sastera


Aspek Komponen Sastera
Senarai Semak 

Sinopsis


Tema


Persoalan


Watak dan Perwatakan
 -watak utama
-watak sampingan


Binaan Plot 
-permulaan/ eksposisi
-perkembangan
-konflik
-puncak/ klimaks
-peleraian


Teknik Plot 
-imbas kembali
-imbas muka
-monolog
-monolog dalaman
-dialog
-pemerian
-saspens
-kejutan


Latar 
-tempat
-masyarakat
-masa


Nilai 
-murni
-kemasyarakatan


Pengajaran