21.7.12

Latihan Prosa Klasik - Hikayat Langlang Buana

Baca petikan prosa klasik di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka kata bayan itu, “Besar tuanku Negeri Lela Gambar itu. Adalah baginda beranak seorang laki-laki bernama Raja Indera Bumaya. Baginda itulah tuan patik serta baik budinya bahasanya lagi dengan bijaksana. Syahadan rupanya terlalu elok.” Maka kata dayang-dayang tuan puteri yang bernama Dang Sendaya seraya tertawa-tawa. Katanya, “Hai bayan, sungguhlah elok tuanmu itu?” Maka bayan itu pun melompat-lompat ke ribaan Dang Sendaya itu seraya berpantun, demikian bunyinya:

Gambar di dalam puan,
Dang Jirat duduk menyuji;
Jika beta khabarkan tuan,
Tuan nescaya ghairat dalam di hati.

Maka Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi pun tersenyum seraya berkata, “Hai bayan, berceteralah engkau supaya kami dengar.” Maka bayan itu pun berceteralah akan hal ehwalnya hendak pergi kepada Seri Maharaja Sakti itu dan perinya bertemulah dengan Tuan Puteri Candera Lela Nurlela itu. Syahadan jadi peranglah dengan Raja Johan Syahperi, tunangan Tuan Puteri Candera Lela Nurlela. Akan perinya didudukkan oleh Maharisi Anta Kuasa dan mengahwinkan Raja Johan Syahperi itu dengan Tuan Puteri Candera Lela Nurlela. Sekalian diceterakan kepada Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi itu.

(Dipetik daripada 'Hikayat Langlang Buana' dalam antologi Dirgahayu Bahasaku.)

(i) Berikan maksud berceteralah akan hal ehwal. [2 markah]

(ii) Siapakah Raja Indera Bumaya seperti yang dinyatakan oleh bayan kepada Tuan Puteri? [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, mengapakah Tuan Puteri Mandu Ratna Dewi tidak sepatutnya mudah percaya akan perkara yang disampaikan oleh bayan? [3 markah]