30.6.16

Analisis Soalan Rumusan Nov 2001 - Jun 2016


SPM
ISU
SKOP SOALAN
(ASPEK 1 = ISI TERSURAT
ASPEK 2 = ISI TERSIRAT)
Nov 2001
Kerjaya : penulis
Tanggungjawab penulis
Jun
 2002
IKS
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
Nov 2002
ICT
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
Jun  2003
Moral
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
Nov 2003
Pelabelan makanan
Kepentingan pelabelan makanan
Jun  2004
Perubatan
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan  awam di Malaysia.
Nov 2004
Pesakit kronik
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
Jun  2005
Kesihatan : pengurusan tekanan
Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu
Nov 2005
Kejiranan
Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan
Jun  2006
Kerja berpasukan
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
Nov 2006
Budi bahasa
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
Jun
 2007
Terumbu karang
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
Nov 2007
Disiplin murid
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
Jun
 2008
Amalan membaca
Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.  
Nov 2008
Penerokaan angkasa lepas
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
Jun  2009
Kesihatan : keracunan makanan
Punca-punca  keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan
Nov 2009
Kesihatan : tidur
Kepentingan  tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
Jun   2010
Pemanasan global
Kesan pemanasan global dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
Nov 2010
Kesihatan : coklat
Kebaikan makan coklat dan cara-cara memajukan industri coklat
Jun  2011
Kesihatan : berpeluh
Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh
Nov  2011
Bahasa kebangsaan
Kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan
Jun  2012
Psikologi : perundingan
Ciri-ciri perunding yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding
Nov  2012
Pelancongan kesihatan
Faktor-faktor pemilihan Malaysia  sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita
Jun 2013
Kesihatan : cendawan
Khasiat cendawan terhadap kesihatan manusia dan usaha-usaha memajukan perusahaan cendawan
Nov 2013
Hutan bandar
Kepentingan hutan bandar dan cara-cara mengekalkan hutan bandar
Jun 2014
Kesihatan : obesiti
Faktor-faktor obesiti dan kepentingan mengawal berat badan
Nov 2014
Psikologi : kaunseling
Peranan kaunselor dan langkah menggalakkan          murid mendapatkan khidmat kaunselor
Jun  2015
Warga tua
Cara-cara menjalani kehidupan berkualiti pada hari tua dan sebab-sebab warga tua perlu dihargai
Nov 2015
Bekalan air
Punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air
Jun 2016
Telefon pintar
Kesan-kesan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak