24.5.18

Novel

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel yang berikut:

(i) Pantai Kasih karya Azmah Nordin

(ii) Bimasakti Menari karya Sri Rahayu Mohd Yusop


(a) Dalam sesebuah novel, terdapat peristiwa yang menarik perhatian pembaca.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, pilih dua peristiwa yang anda anggap menarik.
Nyatakan alasan anda memilih setiap peristiwa itu.                                                               [7 markah]

(b) Watak sampingan turut berperanan penting dalam sesebuah cerita.
Huraikan persamaan perwatakan satu watak sampingan dalam novel yang anda pelajari di tingkatan empat dengan perwatakan satu watak sampingan dalam novel yang anda pelajari di tingkatan lima. [8 markah]