20.5.07

Peribahasa dalam Buku Teks Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima

1 Bagai aur dengan tebing

2 Bak cendawan tumbuh selepas hujan

3 Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian

4 Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

5 Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh

6 Biar mati anak, jangan mati adat

7 Bukit sama didaki, lurah sama dituruni

8 Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat

9 Darah daging

10 Di mana ada kemahuan di situ ada jalan

11 Di mana bumi dipijak, di situIah langit dijunjung

12 Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi

13 Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah

14 Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, seribu kall Iebih balk di tanah air sendiri

15 Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semua

16 Jauh perjalanan luas pengalaman

17 Jika hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya

18 Kacang lupakan kulit

19 Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya

20 Lintah darat

21 Masuk ke kandang kambing mengembek, masuk ke kandang kerbau menguak

22 Memerah otak

23 Mencari jalan

24 Peluang keemasan

25 Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara

26 Rajin dan usaha tangga kejayaan

27 Sediakan payung sebelum hujan

28 Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit

29 Seperti lembu dicucuk hidung

30 Tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas

31 Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang

32 Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang balk itu budi, yang indah itu bahasa