8.11.07

Membina ayat (ii)

Latihan 1
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) pergi - pemergian
(ii) jauh - berjauhan
(iii) tenteram - ketenteraman

Latihan 2
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) reda - redah
(ii) semester - semesta
(iii) lalai - lali

Latihan 3
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) jaga - berjaga-jaga
(ii) jinak - berjinak-jinak
(iii) sesak - bersesak-sesak