7.4.11

Gurindam Tonggak Dua Belas

Maksud
Rangkap 1
Masa yang ada hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan suka bertangguh.

Rangkap 2
Kejayaan akan dikecapi jika kita berusaha dengan tekun dan gigih.

Rangkap 3
Apabila kita seronok bekerja, hidup kita akan lebih gembira dan ceria.

Rangkap 4
Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan dan semua tindakan yang diambil perlu dilakukan dengan bijaksana.

Rangkap 5
Peribadi unggul dan kejujuran hati.perlu diterapkan dalam kehidupan .

Rangkap 6
Sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati perlu dijadikan amalan.

Rangkap 7
Pemimpin yang baik akan menjadi ikutan.

Rangkap 8
Tanggungjawab yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan dengan sempurna.

Rangkap 9
Pembaziran perlu dielakkan dalam melaksanakan sesuatu kerja.

Rangkap 10
Kesabaran dan ketenangan fikiran perlu dalam menghadapi sebarang situasi.

Rangkap 11
Kebolehan diri yang ada perlu ditonjolkan sebagai motivasi.

Rangkap 12
Pemikiran kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif.

Tema
Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan seseorang.

Persoalan
i. Kepentingan menghargai masa penting dalam kehidupan.
ii. Ketekunan berusaha untuk memperoleh kejayaan.
iii. Kepentingan amalan kepimpinan melalui teladan.
iv. Kepentingan berfikiran tenang dan rasional dalam membuat keputusan.
v. Kewajaran berfikiran kreatif dan inovatif.
vi. Kepentingan berjimat cermat dalam menguruskan perbelanjaan.

Nilai Murni
i. Kegigihan
Contohnya, kegigihan apabila bekerja.
ii. Kebijaksanaan
Contohnya, kebijaksanaan dalam melaksanakan tanggungjawab.
iii. Berjimat cermat
Contohnya, berjimat cermat dalam menguruskan perbelanjaan.
iv. Kesabaran
Contohnya, kesabaran dalam menghadapi cabaran.

Pengajaran
i. Kita hendaklah bertindak secara bijaksana supaya dihormati orang lain.
ii. Kita hendaklah memanfaatkan masa supaya pekerjaan dapat disiapkan dengan sempurna.
iii. Kita haruslah menunjukkan teladan yang baik supaya dapat dicontohi oleh orang lain.
iv. Kita janganlah suka membazir supaya perbelanjaan dapat diuruskan dengan baik.
v. Kita hendaklah tekun berusaha supaya dapat mencapai kejayaan dalam kehidupan.