19.6.11

Arkitek Kota (Sasterawan Negara Muhammad Hj Salleh)

Maksud
Rangkap 1
Kawasan kota sepatutnya dibangunkan oleh golongan yang benar-benar bertanggungjawab. Mereka merupakan golongan yang arif dan banyak pengetahuan tentang selok belok dan keadaan serta keperluan semasa kota yang hendak dibangunkan.

Rangkap 2
Hal ini demikian kerana mereka merupakan penghuni yang mendiaminya. Banyak kajian dibuat dan mengambil kira pandangan dan kepentingan pelbagai pihak yang menghuni kota tersebut.

Rangkap 3
Perancang kota juga seharusnya seorang yang mencintai alam sekitar. Kehidupan flora dan fauna perlu dipelihara. Keindahan alam semula jadi perlu dipertahankan malah perlu diperindah dengan landskap yang mempesona.

Rangkap 4
Orang yang membina kota merupakan generasi muda yang bukan sahaja luas ilmu pengetahuannya malah sarat dengan idea-idea yang bernas.

Tema
Keperluan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di kota.

Persoalan
i. Kepentingan sikap prihatin dalam memahami sesuatu keadaan.
Sikap prihatin sangat penting supaya sesuatu kedudukan sesuatu perkara itu dapat difahami.

ii. Kepentingan meneliti pembangunan kota daripada pelbagai aspek.
Pembangunan kota perlu dilihat menerusi pelbagai sudut.

iii. Kepentingan menjaga alam sekitar.
Alam sekitar perlu dijaga dengan sebaik-baiknya.

iv. Kemampuan generasi muda mencetuskan pelbagai idea bernas.
Golongan ini dihargai kerana mempunyai idea-idea baru yang bernas.

Nilai Murni
i. Cinta akan alam sekitar.
Alam sekitar perlu disayangi.

ii. Bertoleransi.
Nilai ini penting dalam menjalani kehidupan seharian.terutama di kota.

iii. Bertanggungjawab.
Kita bertanggungjawab menjaga keindahan alam sekitar.

iv. Kebijaksanaan.
Kebijaksanaan penting apabila membuat keputusan.

v. Rasional.
Kerasionalan penting dalam membuat pertimbangan.

Pengajaran
i. Kita hendaklah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas semasa merancang pembangunan.

ii. Kita hendaklah mengambil kira kepentingan rakyat ketika membangunkan negara..

iii. Kita perlulah membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum membuat keputusan.

iv. Kita hendaklah memikirkan risiko bencana alam yang mungkin berlaku akibat daripada pembangunan kota.

v. Kita hendaklah menjadi perancang yang baik yang mempunyai pelbagai idea bernas dan alternatif yang sesuai.