19.6.11

Di Bawah Langit Yang Sama (Lim Swee Tin)

Maksud
Rangkap 1
Penyajak menggambarkan bahawa walau di mana-mana pun kita berada, kita menghirup udara yang sama dan berada di bumi ciptaan Tuhan. Taraf manusia pun sama.

Rangkap 2
Penyajak kagum akan gerimis di kota London dan terpesona dengan tiupan bayu dingin di Washington. Namun aneka warna tumbuh-tumbuhan tetap serupa. Tempat-tempat lain yang mempunyai keisimewaan tersendiri juga didiami oleh manusia.

Rangkap 3
Penyajak ingin menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan berkongsi impian yang sama iaitu melihat keamanan dan keharmonian dunia. Beliau ingin melihat dunia bersama-sama bagi memperjuangkan keamanan.

Rangkap 4
Penyajak mendapati manusia sering dipisahkan oleh sempadan negara dan untuk memasuki negara tersebut perlu ada dokumen rasmi seperti pasport dan visa. Penyajak menyeru rakyat di dunia agar sama-sama berjuang mencapai keamanan dunia serta mengikis rasa benci dan dendam.

Tema
Kedudukan manusia yang sama taraf.
Walaupun manusia itu berada dan dipisahkan oleh sempadan, mereka setaraf dan mengimpikan kehidupan yang aman dan harmoni.

Persoalan
i. Keunikan dan keindahan alam semula jadi.
Setiap tempat mempunyai keindahan alam semula jadi yang tersendiri.

ii. Harapan dan impian manusia sejagat untuk kehidupan yang aman dan harmoni.
Setiap orang mempunyai impian dan harapan untuk kehidupan yang aman dan harmoni.

iii. Pemisahan manusia disebabkan faktor garis sempadan geografi.
Manusia dipisahkan oleh faktor persempadanan.

iv. Kepentingan hormat menghormati sesama manusia.
Manusia perlu saling menghormati dalam kehidupan.

Nilai Murni
i. Menghargai keindahan alam.
Keindahan alam perlu dihargai.

ii. Hormat menghormati.
Nilai ini penting dalam kehidupan seharian.

iii. Bertoleransi.
Toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

iv. Bekerjasama.
Kerjasama penting untuk menjayakan sesuatu aktiviti.

Pengajaran
i. Kita mestilah menganggap manusia sebenarnya sama taraf walau di mana-mana pun mereka berada.

ii. Kita mestilah menganggap setiap tempat mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.

iii. Kita hendaklah sedar bahawa manusia seringkali dipisah dan dibezakan oleh sempadan waktu dan tempat

iv. Kita mestilah mewujudkan hubungan harmoni sesama negara dan rakyatnya.

v. Kita hendaklah mengimpikan kehidupan yang lebih baik dan harmoni.