17.8.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 6)

Nilai murni : Amanah

Bukti : Sidang Saman amanah menjalankan tugas sebagai seorang ketua kampung dengan menolak tawaran upah yang mahu diberikan oleh Harun jika dapat memujuk Bujei menyerahkan haknya ke atas tanah yang didudukinya kepada Harun.