7.9.11

Latihan Prosa Klasik - Hikayat Opu Daeng Menambun

Baca petikan prosa klasik di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Kemudian Sultan Muhammad Zainuddin naik ke darat di tanah Matan di Kuala Kandang Kerbau, naiklah serta dengan menterinya, yang ditinggalkannya di negeri Banjar dua orang, serta dengan budak-budaknya yang laki-laki serta dengan kawan-kawannya, ada kira-kira tiga puluh orang, itulah dibawanya bersama-sama naik ke darat, dan perempuan-perempuan serta dengan raja-rajanya dan ratu-ratu, ada kira-kira lima puluh orang itulah naik ke darat Kuala Kandang Kerbau. Lalu membuat rumah sebentar itu juga, lalu beramu kayu membuat rumah.

Kemudian Opu Daeng yang berlima bersaudara itu pun naik ke darat, memohonkan periksa, “Bagaimana hal kita semua ini atau hendak berhenti di Kuala Kandang Kerbau itukah, atau hendak belayar, kerana hajat saya semuanya hendak belayar ke Riau? Ada juga suratnya raja-raja Riau yang bernama Sultan Raja Sulaiman hendak berjumpa saya semuanya, ada besar benar kehendaknya.”

Kemudian lalu dijawab oleh Sultan Muhammad Zainuddin, “Yang niat hati saya, seboleh-bolehnya Opu Daeng yang berlima bersaudara hendak saya ambil buat menantu. Pilihlah anak saya yang perempuan yang bertiga hendak saya kahwinkan dengan Daeng-daeng yang bertiga, mana suka yang hendak beristeri.”

Kemudian maka dijawab oleh Opu Daeng yang berlima bersaudara, “Baiklah. Nantilah saya muafakat di perahu adik-beradik.” Dan lalu bermohon balik ke perahu.

Lalu berpakatlah berlima bersaudara serta mesyuarat.

(Dipetik daripada “Hikayat Opu Daeng Menambun” dalam antologi Dirgahayu Bahasaku)

i. Berikan maksud ada besar benar kehendaknya dalam petikan di atas. [2 markah]

ii. Apakah reaksi Opu Daeng lima bersaudara apabila Sultan Muhammad Zainuddin menjelaskan niatnya? [3 markah]

iii. Pada pendapat anda, mengapakah amalan bermuafakat dan bermesyuarat perlu diutamakan? [3 markah]