7.9.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 12)

Nilai murni : Nasihat menasihati
Bukti : Mak Lamah menasihati Adila agar berhati-hati berkawan dengan Bujei.