30.9.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 14)

Nilai murni : Bertanggungjawab
Bukti : Wak Senen bertanggungjawab memulangkan semula tanah yang dibeli daripada Harun kepada Bujei.

Tolong menolong
Bujei menolong Samsul merobohkan balai masak yang dibina daripada kayu-kayu hutan selepas majlis perkahwinan Same’ah selesai.