30.9.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 15)

Nilai murni : Nasihat menasihati
Bukti : Mak Lamah menasihati Adila agar tidak terlalu memikirkan hal Bujei supaya tidak mengganggu perancangan masa hadapannya.

Keprihatinan
Adila prihatin akan kemungkinan Bujei akan kembali kepada kehidupan lamanya jika Adila balik ke Kuala Lumpur.