4.9.11

Sutera dalam Lukisan - Nilai murni (Bab 8)

Nilai murni : Keakraban

Bukti : Adila dan Bujei menjadi rapat kerana Bujei selalu datang ke rumah Sidang Saman untuk belajar daripada Adila.