21.3.17

Novel Pantai Kasih & Bimasakti Menari : Contoh latihan (individu/berkumpulan) persamaan nilai murniNilai murni
Novel
Huraian isi
Bukti
Keprihatinan
Pantai Kasih
Keprihatinan akan anak yang mengalami masalah kesihatan

Keprihatinan terhadap penderitaan yang dialami oleh pesakit

Keprihatinan terhadap kedaifan hidup orang lain

Bimasakti Menari
Keprihatinan terhadap ancaman pembangunan terhadap kelestarian  alam sekitar

Keprihatinan akan masalah yang dihadapi oleh bapa

Keprihatinan terhadap usaha merealisasikan rancangan pemuliharaan alam sekitar

Kerajinan/ Kegigihan
Pantai Kasih
Kegigihan untuk memajukan perniagaan

Kerajinan menuntut ilmu

Kegigihan mendidik anak bangsa hingga berjaya dalam pelajaran

Bimasakti Menari
Kerajinan menuntut ilmu

Kerajinan membantu jiran tetangga

Kerajinan melakukan pekerjaan