22.10.18

Tatabahasa - 3(b) : Sintaksis (Jun 2011 - Jun 2018)

1
Menentukan jenis ayat
Jun ‘11
2
Menggabungkan ayat-ayat pendek menjadi dua atau tiga ayat/ ayat majmuk
Nov ’11
3
Memisahkan ayat / Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal
Jun ’12
4
Menukarkan ayat susunan biasa menjadi ayat songsang atau sebaliknya
Nov ’12
5
Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya
Jun ’13
6
Menyatakan pola ayat
Nov ’13
7
Cakap ajuk/ Perbualan ditukar kepada cakap pindah
Jun ’14
8
Mengenal pasti bahagian subjek dan predikat dalam ayat
Nov ’14
9
Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya
Jun ’15
10
Memisahkan ayat / Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal
Nov ’15
11
Cakap ajuk/ Perbualan ditukar kepada cakap pindah
Jun ’16
12
Menukarkan ayat susunan biasa menjadi ayat songsang atau sebaliknya
Nov ’16
13
Menyatakan pola ayat
Jun ’17
14
Menentukan jenis ayat
Nov ’17
15
Mengenal pasti bahagian subjek dan predikat dalam ayat
Jun ’18
16

Nov ‘18