28.6.20

Novel - Senarai Semak Soalan SPM (Jun 2010 – Nov 2019)

Tahun
4(a) 7 markah
4(b) 8 markah
Jun ‘10
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang menunjukkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat.                                            
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat dalam setiap novel.
Nov ‘10
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan sebab-sebab novel itu boleh menimbulkan kesedaran kepada pembaca.                 
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu
peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam setiap novel.                                                          
Jun ‘11
Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, ceritakan kandungan novel itu secara ringkas.
Huraikan dua pengajaran yang dapat anda peroleh melalui sebuah novel yang telah anda kaji.
Nov ‘11
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan        perwatakan watak utama dalam novel tersebut.
Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda pelajari.
Jun ‘12
Huraikan tema sebuah novel yang telah anda pelajari.
          Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga
pengajaran daripada novel tersebut.
Nov ‘12
Dua latar masa dalam sebuah novel
Tiga nilai kemanusiaan dalam sebuah novel
Jun ‘13
Dua latar tempat dalam sebuah novel
Pertentangan pendapat antara watak utama dengan satu watak lain dalam dua buah novel
Nov ‘13
Tulis sinopsis sebuah novel
Tiga peristiwa yang dapat dijadikan teladan dalam sebuah novel
Jun ‘14
Perwatakan watak sampingan yang telah ditentukan mengikut novel
Tiga contoh nilai kasih sayang
Nov ‘14
Cara watak utama menyelesaikan satu konflik yang dihadapi
Satu latar masyarakat dalam dua buah novel
Jun ‘15
Dua peristiwa dan sebab peristiwa-peristiwa itu dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca
Satu nilai keberanian dalam dua buah novel
Nov ‘15
Persoalan kasih sayang dalam sebuah novel
Satu pengajaran tentang kerjasama dalam dua buah novel
Jun ‘16
Dua peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca
Satu nilai kemanusiaan yang diamalkan oleh watak sampingan
Nov ‘16
Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai tanggungjawab dalam sebuah novel yang anda pelajari.                   
Berdasarkan dua  buah  novel yang anda  pelajari, huraikan satu  latar masa bagi setiap novel tersebut.

Jun ‘17
Tulis sinopsis sebuah novel yang telah anda pelajari.
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, huraikan dua cabaran yang dihadapi oleh watak utama.
Nov ‘17
Jelaskan dua persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari.                              
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang pada pendapat anda dapat menimbulkan perasaan simpati pembaca.
Jun ‘18
Jelaskan dua contoh peristiwa yang menunjukkan nilai ketabahan dalam sebuah novel yang anda pelajari
Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang pada pendapat anda dapat dijadikan panduan hidup.
Nov ‘18
Jelaskan dua perwatakan watak sampingan yang ditetapkan berdasarkan sebuah novel yang dikaji : Doktor Uwang (Pantai Kasih) / Muhammad Taufik (Bimasakti Menari).
Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat yang bekerjasama bagi setiap novel.
Jun ‘19
Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua kepincangan masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut.
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu nilai pengorbanan yang terdapat dalam setiap novel tersebut.
Nov ‘19
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua latar tempat yang terdapat dalam novel tersebut.
Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, nyatakan satu peristiwa bagi setiap novel yang dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Huraikan sebab anda berpendapat demikian.