26.11.22

K2 : S8 - Novel - Peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan watak utama

Novel yang saya pelajari ialah Bimasakti Menari.

Peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan watak utama dalam novel ini ialah apabila Nurul Hafsa mengemukakan hujah yang dapat diterima oleh sekumpulan kanak-kanak dari Hiroshima, Jepun yang mengunjungi Balai Cerap Sultan Salahuddin, Kuala Selangor pada malam bintang tidak dapat dicerap dengan mata kasar akibat daripada masalah pencemaran cahaya. Peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan watak utama dalam menyampaikan hujah yang bernas dan rasional.

Selain itu, peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan watak utama ialah apabila Nurul Hafsa bekerjasama dengan Muhammad Taufik untuk melaksanakan projek Kawasan Simpan Langit Gelap bagi menangani masalah pencemaran cahaya di Kuala Selangor. Dia cuba memulihkan populasi kelip-kelip dan mengembalikan kegelapan langit di Kuala Selangor sebagai kawasan mencerap bintang dengan sokongan kerajaan negeri. Peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan watak utama dalam menjalankan usaha untuk melestarikan alam sekitar