27.1.21

Latihan Prosa Tradisional - Kepimpinan Melalui Teladan

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Setelah datang kepada Patih Gajah Mada, Kertala Sari pun duduk menyembah. Maka kata Patih Gajah Mada, “Hai anakku Kertala Sari, sebab aku menyuruh memanggil anakku ini, kerana pesan bapamu kepada aku, 'Jangan tiada dikasihi anakku ini,' kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan Seri Betara. Akan sekarang anakku hendak dijadikan penggawa agung."

Setelah Kertala Sari mendengar kata Patih Gajah Mada itu, maka Kertala Sari pun terlalu sukacita hatinya, seraya menyembah kaki Patih Gajah Mada.

Maka sembah Kertala Sari, "Endah apatah pekerjaan membunuh Ratu Melaka dan Laksamana itu? Pada hati manira, jika negerinya pun dapat manira alahkan dengan seorang kula juga, syahadan segala anak bininya orang Melaka itu pun dapat manira ambil. Adapun jika belum manira bunuh Ratu Melaka dan Laksamana itu belum mati, tiada mahu manira jadi penggawa."

Setelah Patih Gajah Mada mendengar demikian itu maka ia pun terlalu sukacita, seraya diperjamunya makan minum dan bersuka-sukaan dan diberinya persalin.

Setelah sudah maka Kertala Sari pun dibawanya masuk menghadap Seri Betara. Maka sembah Patih Gajah Mada, "Adapun penjurit tujuh orang yang dititahkan oleh paduka Betara pergi ke Melaka itu khabarnya sudah mati dibunuh oleh Laksamana ketujuhnya.”

(i) Berikan maksud mati dengan pekerjaan. [2 markah]

(ii) Buktikan bahawa Kertala Sari mempunyai keyakinan diri yang tinggi. [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah keuntungannya kepada Patih Gajah Mada jika Kertala Sari berjaya menjalankan tugas yang diarahkan? [3 markah] 


Jawapan:
(i) Maksud rangkai kata mati dengan pekerjaan:
-meninggal dunia/ terbunuh semasa menjalankan tugas yang diamanahkan/ diperintahkan [2m]

(ii) Bukti bahawa Kertala Sari mempunyai keyakinan diri yang tinggi:
-menganggap tugas membunuh Ratu Melaka/ Laksamana Melaka mudah dilakukan / tidak perlu difikirkan sangat
-yakin akan dapat mengalahkan negeri Melaka seorang diri
-yakin dapat menawan semua anak dan isteri orang Melaka
-enggan dilantik menjadi penggawa selagi belum membunuh Ratu Melaka dan Laksamana [3 isi : 3m]

(iii) Keuntungan kepada Patih Gajah Mada:
-mendapat pujian daripada Seri Betara
-dinaikkkan pangkat oleh Seri Betara
-disanjung oleh rakyat jelata
-dianugerahkan ganjaran / hadiah [3 isi : 3m]

16.12.20

Latihan Novel

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang menunjukkan kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. [7 markah]

Novel Bimasakti Menari
-masyarakat yang membuat tuduhan secara melulu/ tanpa usul periksa
Buktinya, Nurul Hafsa pada awalnya bersikap negatif apabila membuat tuduhan dan sangkaan yang salah terhadap Muhammad Taufik yang memagar kawasan anak sungai di Kampung Kuantan. Sebenarnya tujuan Muhammad Taufik berbuat demikian ialah untuk memastikan iaitu supaya kelip-kelip mempunyai tempat untuk bersembunyi. Dia akan meruntuhkan pagar tersebut apabila populasi kelip-kelip pulih semula.

-masyarakat yang mementingkan keuntungan material berbanding dengan kelestarian alam sekitar
Buktinya, pelbagai bentuk pembangunan material dijalankan dengan pesat oleh pengusaha industri yang mementingkan keuntungan di Kuala Selangor menyebabkan berlakunya pencemaran cahaya yang menjejaskan aktiviti pencerapan bintang dan mengurangkan populasi kelip-kelip di Kampung Kuantan.

-masyarakat yang berdendam terhadap pesaing dalam perniagaan
Buktinya, Dato' Johann Arlington-Majid sudah lama berdendam dengan Tan Sri Muhaimin kerana kejayaan Tan Sri Muhaimin dalam bidang perniagaan. Dia juga marah kerana Maryam Wickham memilih Tan Sri Muhaimin sebagai pasangan hidupnya.

-masyarakat yang sanggup melakukan jenayah untuk mencapai matlamat yang dikehendaki
Buktinya, Dato' Johann Arlington-Majid sanggup mengupah penjenayah untuk menyerang Muhammad Taufik ketika balik dari masjid. Selain itu, Nurul Hafsa dan Muhammad Taufik turut diculik sehinggalah dibebaskan oleh dan penculik upahan ditangkap di sebuah kawasan ladang kelapa sawit di Bestari Jaya.

Contoh jawapan:

       Novel yang saya pelajari ialah Bimasakti Menari.

     Antara kepincangan yang berlaku dalam masyarakat yang terdapat dalam novel ini ialah ada kalangan masyarakat yang mementingkan keuntungan material berbanding dengan kelestarian alam sekitar. Buktinya, pelbagai bentuk pembangunan material dijalankan dengan pesat oleh pengusaha industri yang mementingkan keuntungan di Kuala Selangor. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pencemaran cahaya yang menjejaskan aktiviti pencerapan bintang dan mengurangkan populasi kelip-kelip di Kampung Kuantan.
 

      Selain itu, terdapat juga masyarakat yang berdendam terhadap pesaing dalam perniagaan. Buktinya, Dato' Johann Arlington-Majid sudah lama berdendam dengan Tan Sri Muhaimin kerana kejayaan Tan Sri Muhaimin dalam bidang perniagaan. Selain itu, dia juga marah kerana Maryam Wickham memilih Tan Sri Muhaimin sebagai pasangan hidupnya.


Latihan Sajak 'Sang Gembala Kuda'

Soalan 2(d) – Sajak
Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Sang Gembala Kuda

Dia lelaki bergelar perkasa
dengan cemeti keberanian di tangan
rembat angkuhnya memacu takut
menghalau kuda-kuda di padang
berebutan memburu kandang.

Rumput dan jerami terhidang
adalah kanun janji kesetiaan
dimamah rakus kala lapar
tak peduli nasib diri setelah kenyang
jadi tunggangan memburu rakan.

Dia lelaki punya kuasa
sesekali suaranya lebih gempita
daripada ringkik kuda sekandang
pacuannya diiring seribu keberanian
meredah onak di rimba perburuan
meranduk lumpur di paya penindasan
sambil melibas cemeti durjana
dia melempar muslihat
aku penyelamat maruah
berjuang atas dasar kebenaran
menentang semua kebobrokan.

Dia lelaki sang gembala kuda
hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
dia lelaki sang gembala kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ditunggangi
ditunggangi dan ditunggangi!

Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
Kementerian Pendidikan Malaysia.

(i) Buktikan bahawa sang gembala kuda bersikap mementingkan diri berdasarkan rangkap terakhir.
[2 markah]

(ii) Penyalahgunaan kuasa merupakan isu yang serius.
Pada pendapat anda, apakah kesan-kesannya jika masalah tersebut tidak diatasi? [3 markah]

(iii) Huraikan dua nilai murni dalam sajak di atas. [4 markah]


Cadangan jawapan:

(i) -dia hanya mahu kuda-kudanya berlari dengan pantas tanpa mempedulikan kepenatan kuda itu
-dia hanya mahu mencapai kejayaan tanpa mengambil kira kesengsaraan kuda
-dia terus-menerus menunggang kudanya/ mengerah tenaga kudanya berlari tanpa henti/ / tanpa memberikan ruang untuk berehat [2 isi = 2m]

(ii) -rasuah makin berleluasa/ sukar dibendung
-rakyat hilang kepercayaan kepada pemimpin
-negara makin mundur
-penentangan rakyat terhadap pemerintah akan berlaku
-imej negara terjejas [3 isi = 3m]
 
(iii) Keberanian
Contohnya, penggembala kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.

Kebijaksanaan
Contohnya, penggembala kuda bijak mengawal kuda-kudanya dengan memastikan kuda-kuda itu segera masuk ke dalam kandang.

Kegigihan
Contohnya, penggembala kuda gigih menjaga kuda-kuda tunggangan walaupun terpaksa menggunakan kekerasan terhadap kuda-kuda itu.          [2 isi + huraian = 4m]

23.11.20

Jawapan rumusan kesan telefon pintar dalam kalangan murid

Jawapan:
 

Soalan 1 – Rumusan

Pendahuluan
Rumusan membincangkan akibat/ natijah/ implikasi/ impak penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak.

Petikan membincangkan akibat/ natijah/ implikasi/ impak penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan punca murid ingin memiliki telefon pintar.

Petikan membincangkan akibat/ natijah/ implikasi/ impak penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dengan bebas/ tanpa kawalan/ di negara ini.

Isi Tersurat (kesan penggunaan telefon pintar)
i.   Murid mudah leka dengan peranti masing-masing.
ii.  Perubahan ketara berlaku terhadap tingkah laku mereka.
iii. Murid sering berkomunikasi dengan mencemarkan bahasa.
iv.  Murid mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran.
v.   Murid hilang fokus semasa di dalam kelas.
vi. Murid bermain telefon di dalam kelas hingga mengganggu sesi pembelajaran.
vii. Murid mudah menerima dan mempercayai maklumat yang belum tentu kesahihannya.
viii Keruntuhan akhlak yang serius berlaku dalam kalangan murid.

Isi Tersirat (peranan ibu bapa)
-tidak memberi hadiah / ganjaran telefon pintar kepada anak-anak / tidak memberikan wang untuk membeli telefon pintar
-menerangkan keburukan penggunaan telefon pintar kepada anak-anak
-mengehadkan/ memantau penggunaan telefon pintar
-menggunakan telefon secara bersama/ berkongsi
-melarang anak-anak tidak membawa telefon ke sekolah

Kesimpulan
Kesimpulannya, penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid mesti dipantau supaya pembinaan sahsiah mereka tidak terjejas.

Soalan 2(a) – Petikan Umum

(i) -penerokaan/ penyelidikan/ pengkajian informasi/ keterangan

(ii) (jawapan ada dalam petikan)
-terpengaruh dengan perubahan persekitaran/ yang berlaku di sekeliling mereka
-dipengaruhi oleh rakan-rakan
-telefon dilengkapi kemudahan multimedia

(iii) (KBKK / pendapat sendiri)
-kerajaan mengadakan kempen penggunaan telefon pintar secara berhemah
-sekolah/ guru memberikan penerangan/ ceramah pendidikan aplikasi perisian telefon pintar
-media massa menyiarkan iklan/ mengedarkan risalah cara menggunakan telefon pintar dengan berhemah
-media massa menyiarkan dokumentari/ rencana tentang keburukan penyalahgunaan telefon pintar
-pertubuhan bukan kerajaan/ NGO mengadakan program/ kursus penggunaan telefon pintar secara proaktif

Rumusan kesan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak

Soalan 1 : Rumusan [30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

    Telefon pintar wujud hasil perkembangan industri telekomunikasi yang bergerak pantas. Di Malaysia, bilangan murid yang menggunakan telefon pintar semakin meningkat, iaitu kira-kira 20 peratus daripada keseluruhan pengguna. Ramai murid berhasrat untuk memiliki telefon pintar kerana mereka terpengaruh dengan parubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka juga turut dipengaruhi oleh rakan sebaya terutamanya yang telah memiliki telefon pintar. Keinginan untuk memiliki telefon pintar boleh menyebabkan berlakunya kes salah laku seperti kecurian dan pergaduhan.

    Kewujudan telefon pintar yang lengkap dengan kemudahan multimedia pelbagai guna menyebabkan murid sangat teruja untuk memiliki alat komunikasi mudah alih yang canggih ini. Setelah memiliki peralatan tersebut, mereka menjadi mudah leka dengan peranti masing-masing dan seterusnya membawa perubahan ketara terhadap tingkah laku mereka. Murid yang menggunakan telefon pintar lebih mementingkan hiburan berbanding aspek-aspek lain, contohnya dalam pencarian maklumat dan ilmu pengetahuan. Hal yang demikian boleh membawa kesan negatif terhadap kehidupan seseorang murid. Penggunaan telefon pintar ini juga menyebabkan murid sering berkomunikasi dengan mencemarkan bahasa seperti penggunaan singkatan dan bahasa slanga dalam khidmat pesanan ringkas (SMS), WhatsApp dan Instagram.

   Telefon pintar turut berperanan sebagai penghubung keluarga, rakan dan sumber maklumat. Namun jika disalahgunakan, telefon pintar tersebut mampu mendatangkan pelbagai keburukan. Keasyikan menggunakan telefon pintar menyebabkan murid mengabaikan tanggungjawab terhadap pelajaran seperti tidak menyiapkan kerja sekolah dan tidak mengulang kaji pelajaran. Selain itu, keasyikan bermain telefon pintar sehingga larut malam menyebabkan murid hilang fokus semasa di dalam kelas kerana mengantuk akibat tidak cukup tidur. Lebih buruk lagi, terdapat murid yang bermain telefon ketika di dalam kelas hingga mengganggu sesi pembelajaran. Melalui telefon pintar juga, terdapat pihak-pihak tertentu yang menyebarkan maklumat yang belum tentu kesahihannya secara sewenang-wenang. Oleh sebab pemikiran yang kurang matang, murid mudah menerima dan mempercayai maklumat tersebut tanpa mengetahui kesahihannya.

    Perkara yang lebih membimbangkan kita ialah keruntuhan akhlak yang serius dalam kalangan murid. Perkara-perkara seperti ini perlu diambil berat oleh semua pihak dalam usaha untuk membendungnya. Oleh itu, larangan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) terhadap murid yang membawa telefon bimbit atau telefon pintar ke sekolah ada asasnya dan peraturan ini mesti difahami dan dipatuhi untuk manfaat semua pihak.

Soalan 2(a) – Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata pencarian maklumat. [2 markah]

(ii) Pengarang mengemukakan beberapa punca murid ingin memiliki telefon pintar.
Nyatakan punca-punca tersebut. [3 markah]

(iii) Penggunaan telefon pintar secara betul dan berhemah banyak membawa kebaikan.
Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk mendidik masyarakat menggunakan telefon pintar dengan berhemah? [4 markah]