19.8.21

K2 : S8 - Novel - Peristiwa yang menarik dalam novel (novel Pantai Kasih)

 Huraikan dua peristiwa yang menarik berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. [6 markah]

Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih.

Antara peristiwa yang menarik dalam novel ini ialah apabila anak tunggal Dr Raiha iaitu Rohayu meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kereta mewah suaminya, Dr Sadiz. Peristiwa ini menarik kerana watak utama iaitu Dr Raiha begitu tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan dan dia reda akan ketentuan takdir.

Selain itu, peristiwa yang menarik ialah apabila Dr Raiha menjalankan pembedahan sendi tulang pinggul kali keenam ke atas Unong Siron untuk membantu menyembuhkannya. Peristiwa ini menarik kerana Dr Raiha sanggup mengambil tanggungjawab dan berusaha dengan penuh dedikasi sebagai seorang doktor untuk membantu memulihkan pesakit yang sudah lama menanggung kesakitan.

16.8.21

K2 : S8 - Novel - Peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan (novel Pantai Kasih)

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. [6 markah]

Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih.

Antara peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam novel ini ialah apabila anak tunggal Dr Raiha iaitu Rohayu meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kereta mewah suaminya, Dr Sadiz. Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita supaya sentiasa tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan.

Selain itu, peristiwa yang boleh dijadikan panduan ialah apabila Dr Raiha menjalankan pembedahan sendi tulang pinggul kali keenam ke atas Unong Siron untuk membantu menyembuhkannya.Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita agar berusaha dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab untuk membantu memulihkan pesakit.

Di samping itu, peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam novel ini ialah apabila Dr Raiha menegur sikap Felicia Landosi yang melayan ibu Unong Siron dengan kasar. Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita supaya melayan semua orang dengan adil dan tidak memandang hina kepada orang lain.

9.8.21

K2 : S4 - Bahasa Melayu Standard

Soalan 4 : BAHASA MELAYU STANDARD
Baca petikan bahasa Melayu Klasik di bawah ini dengan telitinya. Kemudian, tulis petikan tersebut semula dalam bahasa Melayu Standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya.

Contoh:

Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Standard

Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun ada menghadap Sultan Muzaffar Syah.

 

Pada masa itu Tuan Sidi Arab datang menghadap Sultan Muzaffar Syah.

Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu, maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda.

 

Setelah Tuan Sidi Arab mendengar berita bahawa Cau Pandan akan menyerang Melaka, dia berdiri di hadapan Sultan Muzaffar Syah.

Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam.

 

Dia pun menghalakan panahnya ke arah negara Siam.

Maka kata Tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu, “Mati engkau, Cau Pandan.”

Sambil menarik panahnya itu, Tuan Sidi Arab berkata, “Mati engkau, Cau Pandan.”

 

Maka Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu, “Jikalau sungguh mati Cau Pandan, sungguhlah tuan keramat.”

Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; lalu bertitah kepada Tuan Sidi Arab, “Jikalau Cau Pandan betul-betul mati, tuan memang orang yang keramat / hebat.”

 

Adapun Cau Pandan itu, lagi di benua Siam, maka berasa kepada dadanya seperti kena panah, maka Cau Pandan pun sakit muntahkan darah lalu mati.

 

Cau Pandan yang pada masa itu berada di negara Siam, berasa dadanya seperti kena panah. Lalu dia pun sakit sehingga memuntahkan darah dan mati.

Maka tidaklah jadi Siam menyerang Melaka, sebab mati Cau Pandan itu.

 

Siam pun membatalkan rancangan untuk menyerang Melaka kerana Cau Pandan telah mati.

 

 Jawapan:

Pada masa itu Tuan Sidi Arab datang menghadap Sultan Muzaffar Syah. Setelah Tuan Sidi Arab mendengar berita bahawa Cau Pandan akan menyerang Melaka, dia berdiri di hadapan Sultan Muzaffar Syah. Dia pun menghalakan panahnya ke arah negara Siam. Sambil menarik panahnya itu, Tuan Sidi Arab berkata, “Mati engkau, Cau Pandan.” Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; lalu bertitah kepada Tuan Sidi Arab, “Jikalau Cau Pandan betul-betul mati, tuan memang orang yang hebat.” Cau Pandan yang pada masa itu berada di negara Siam, berasa dadanya seperti kena panah. Lalu dia pun sakit sehingga memuntahkan darah dan mati. Siam pun membatalkan rancangan untuk menyerang Melaka kerana Cau Pandan telah mati.

K2 : S8 - Novel - Masalah yang berlaku antara watak

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua masalah yang timbul antara watak dalam novel tersebut. [6 markah]

Jawapan:

            Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih.
 

            Antara masalah yang berlaku dalam novel ini ialah antara suami dengan isteri. Buktinya, Dr Sadiz mendesak Dr Raiha menggugurkan kandungan apabila mengetahui anak yang dikandungnya itu mengalami kecacatan. Walau bagaimanapun, kemahuannya itu tidak ditentang oleh Dr Raiha.

 

            Selain itu, masalah juga timbul antara seorang staf dengan ketua. Buktinya, Felicia Landosi berasa tersinggung dan tidak berpuas hati apabila Dr Raiha menegur layanan kasarnya terhadap ibu Unong Siron.

K2 : S8 - Novel - Peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan (novel Bimasakti Menari)

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. [6 markah]

Jawapan:
 
               Novel yang saya pelajari ialah Bimasakti Menari.

             Antara peristiwa yang boleh dijadikan panduan dalam novel ini ialah apabila Budiman menemani Nurul Hafsa semasa bertemu dengan Muhammad Taufik di Perpustakaan Awam Sultan Sharafuddin, Kuala Selangor. Peristiwa ini memberikan panduan kepada kita supaya menjadi seorang abang yang bertanggungjawab dengan menemani adik perempuan bagi menjaga tatatertib perhubungan antara seorang gadis dengan lelaki bukan mahram dan mengelakkan daripada berlakunya fitnah terhadap mereka.

             Selain itu, peristiwa yang boleh dijadikan panduan ialah apabila Haji Yassir menadah air hujan di dalam tempayan untuk kegunaan menyiram pokok, walaupun di rumahnya ada bekalan air paip. Peristiwa ini dapat dijadikan panduan kepada kita agar sentiasa berjimat cermat dalam urusan harian dan tidak membazir.